Video's


Burgemeester Marcel Fränzel neemt ambtsketen in ontvangst

De door goud- en zilversmid Piet Spanjers uit Rooi vervaardigde ambtsketen voor de gemeente Meierijstad is overhandigd aan waarnemend burgemeester Marcel Fränzel.
Met gepaste trots tonen zij het resultaat van vakmanschap.
In een latere video kunt u uitgebreider kennis nemen van verdere bijzonderheden over dit onderwerp.

Lees meer

Gouden erespeld voor Louis Kleijne

Bij zijn afscheid als consul van de Oorlogsgravenstichting voor Sint-Oedenrode ontving Louis Kleijne de gouden erespeld.
Hij verzorgde vele jaren de contacten aangaande in Sint-Oedenrode begraven liggende gesneuvelde Britse militairen. Dhr. Kleijne legt zelf uit wat dat inhield.

Lees meer


Expositie Frans Alkemade SER-gebouw

Een selectie kunstwerken van de bekende Rooise huisarts-kunstenaar Frans Alkemade worden momenteel geëxposeerd in het SER-gebouw in Den Haag.
De toegang tot de tentoonstelling is gratis toegankelijk.

Lees meer

Felicitaties voor Theo Sonnemans 80 jaar

De bekende Rooise houtkunstenaar Theo Sonnemans werd op 7 april j.l. 80 jaar en diverse organisatie kwamen hem gelukwensen. TV Meierij maakte een collage van zijn verschillende "optredens" waarin Theo met zijn kwinkslagen de zonzijde van het leven kiest. Vanaf 10 april op TV!

Lees meer