Algemene informatie

Stichting TV Meierij is opgericht op 17 januari 2001.  
Het is een dienstverlenende vrijwilligersorganisatie die zo goed mogelijk tracht vorm te geven aan de publieke taak die zij krachtens de stichtingsakte op zich heeft genomen. 

De rechtsvorm stichting is gekozen omdat TV Meierij geen winstoogmerk heeft. Eventuele winst bij reclame of sponsoring zal alleen gebruikt worden voor de bekostiging van programma`s, investeringen in apparatuur en het opbouwen van reserves.

De programma's van TV Meierij zijn te ontvangen via het kabelnet van UPC en het glasvezelnet van Glashart in de gemeente Sint-Oedenrode.

Via het glasvezelnet van Glashart kunt u TV Meierij bij de provider KPN digitaal ontvangen via kanaal 1435 .
TRINED zendt TV Meierij uit op kanaal 500.

Via OnsBrabantNet is TV Meierij zowel digitaal als analoog te ontvangen, digitaal op kanaal 49 en analoog op 792 MHz.

De andere providers op het glasvezelnet geven het signaal van TV Meierij (nog) niet door. Voor de inwoners van Sint-Oedenrode die niet zijn aangesloten op een van de twee genoemde netwerken, zijn de programma's van TV Meierij via onze website te bekijken  www.tvmeierij.nl

UPC/Ziggo geeft ons signaal digitaal door via de mediabox op kanaal 36. Cliënten met een C|+ module moeten deze instellen op kanaal 331

Vodafone Thuis digitaal via kanaal 712

ANBI-status

De belastingdienst heeft aan Stichting TV Meierij de ANBI-status toegekend. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt fiscale aftrekbaarheid van giften aan de stichting in. (Informatie op site van Belastingdienst) 

Om te voldoen aan de daaraan verbonden voorschriften wordt hieronder de vereiste informatie verstrekt.

Naam: Stichting TV Meierij

RSIN-mummer: 809752323

Contactgegevens: Laan van Mariëndael 30 a, 5492GB Sint-Oedenrode

Doelstelling,beleidsplan en beloningsbeleid: kan onder contact bij voorzitter worden opgevraagd

Bestuurssamenstelling: Volledig overzicht zie onder de tab Organisatie op deze site.

Nadere gegevens bestuurders:
Aben, Wilbert Frans Martijn; Voorzitter (vanaf 24-11-2003)
van Boxmeer, José Marianne Francisca Maria; bestuurslid (vanaf 20-01-2011)

Financiële verantwoording: een beknopte kolommenbalans is beschikbaar.