Organisatie

Bestuur

Het bestuur van TV Meierij bestaat uit:

Voorzitter - Wilbert Aben

Secretaris - Heidi Zwijnenburg

Penningmeester - Tom van der Vleuten

Bestuurslid - José van Boxmeer

Bestuurslid - Antonie van der Staak

Organisatie

Algemeen coördinator - Vacant

Financiële administratie - Dora Buiting

Televisie - Wim Ooijen – coördinator

Kabelkrant - Vacature

Redactie - Antoon Buiting – coördinator

Techniek – Rinus van Eck – coördinator

Design  - Gerdy Moolenaar

Acquisitie - Jeanne Wouters

Het programmabeleid bepalend orgaan (PBO)

Voor een lokale omroep is het van belang dat er een sociale verankering binnen de maatschappij plaatsvindt. Het programmabeleid bepalend orgaan, kortweg het PBO, is hiervoor de waarborg. Het PBO is een adviserend orgaan dat bestaat uit afgevaardigden van diverse maatschappelijke, religieuze en culturele stromingen uit de lokale gemeenschap. 

Ook zijn afgevaardigden van onderwijs/educatie en sport/recreatie vertegenwoordigd. De belangrijkste taken van het PBO zijn:

  • Het vaststellen van het programmabeleid van de lokale omroep
  • Het achteraf toetsen van programma`s op hun representativiteit voor de gemeenschap en de genoemde stromingen
  • Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur
  • Het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid.

Andere taken die bij het PBO horen, zijn het fungeren als klankbordgroep, denktank en stem van het volk. Bij het selecteren van ons PBO gaan wij op een transparante manier te werk, omdat het PBO een van de belangrijkste onderdelen van de lokale omroep is. 

Dit hebben we gedaan door alle verenigingen en organisaties in Sint-Oedenrode aan te schrijven met uitleg waar we mee bezig zijn en de vraag of ze ons willen steunen door iemand af te vaardigen voor het PBO. 

De besturen van de organisaties en verenigingen hebben binnen hun organisatie iemand aangezocht die hen vertegenwoordigt. Hieronder staan de namen van degene die deelnemen aan het PBO van TV Meierij.

Voor meer informatie over het PBO kunt u contact opnemen met José van Boxmeer, info@tvmeierij.nl.

 

Stroming Naam
St. Martinus kerk/H. Oda parochie Dhr. C. van der Staak (secretaris)
Onderwijs en educatie Dhr. A. van de Warenburg
Wijkverenigingen Dhr. T. Lathouwers
Sport Dhr. A. Bekkers (voorzitter P.B.O.)
Brabant Zorg Odendael Mevr. I. Gevers
Cultuur Mevr. M. De Schepper, mevr. J. van de Ven,
Gezamenlijke K.B.O's. Vacature
Welzijn de Meierij Monique Stegenga
Inwoners met een functiebeperking Vacature 
Agrarische sector Dhr. P. van Heesch
Werknemers Vacature
Dorpsraden Vacature