Bijdrage Rooi voor Serious Request.

4 Dagen in het "Rooise" glazen huis voor Serious Request. Samen met Teun Rovers en zijn maatje hebben ze weer veel geld opgehaald. Dat geld gaat naar de organisatie die misbruik van meisjes en vrouwen in de derde Wereld bestrijdt.
De Rooise bijdrage kwam op bijna € 650,00 uit, een hoger bedrag dan de initiatiefnemers hadden verwacht.