Felicitaties voor Theo Sonnemans 80 jaar

De bekende Rooise houtkunstenaar Theo Sonnemans werd op 7 april j.l. 80 jaar en diverse organisatie kwamen hem gelukwensen. TV Meierij maakte een collage van zijn verschillende "optredens" waarin Theo met zijn kwinkslagen de zonzijde van het leven kiest. Vanaf 10 april op TV!